Adaptačné opatrenia na školskom pozemku

1) Zvýšenie podielu zelene

V rámci tejto aktivity je vytvorené arborétum a plocha s charakterom lesa, pričom všetky vysadené stromy “patria do krajiny”, tzn. sú pre oblasť Spiša typické. V prípade arboréta ide o stromy úžitkové – pre plody i pre dreva v prípade vytvorenej eko-zóny lesa pôjde o stromy patriace do lesa Levočských vrchov.

výsadba zelene zoznam

2) Exteriérová ekoučebňa so zelenou strechou vertikálnym zazelenením a informačnými panelmi

Jedným z kritérií  návrhu ekoučebne je jeho jednoduchosť a ekologickosť. Z tohto dôvodu je volená väčšina materiálov ako prírodných a lokálneho charakteru. Jednoduchosť objektu je zvýraznená jeho otvoreným riešením. Jediná severná stena slúži ako záveterná a zároveň ako možnosť umiestnenia tabule či nástenky. Otvorený priestor núka množstvo variácií jeho využitia. Prítomnosť detí majú naznačovať dve zavesené hojdačkové lavice slúžiace prevažne na sedenie. Všetky zariaďovacie prvky budú mobilné vrátane hojdacích lavíc. Objekt je navrhnutý so zazelenenou strechou, ktorá podporuje a dotvára myšlienku jeho ekologickosti. Strecha má od plató presah 200mm a všetka dažďová voda stečie do zemného žľabu po celom obvode objektu. Žľab bude vyplnený kamenín s väčšou frakciou, takže vzniknuté póry budú slúžiť ako vodný rezervoár. Odtiaľ bude nahromadená dažďová voda prirodzeným spôsobom vsakovať do okolitej pôdy a nezaťaží tak verejnú kanalizáciu.

Priloha_vizualizacia perspektivy_ekoucebna s

Ekoučebňa – návrh

3) Wallipini skleník

Cieľom navrhovaného typu skleníka je efektívne využitie klimatických podmienok, preto jeho lokalizovanie je na slnečnom mieste v areáli Základnej školy a materskej školy v Spišskom Hrhove. Základným konceptom skleníka je jeho umiestnenie 100cm po úroveň okolitého terénu čím využije prirodzené ohrievanie vnútorného priestoru skleníka – pod úroveň zamrznutej hĺbky pôdy, čím sa rozšíruje možnosť využitia skleníka aj v zimných mesiacoch. Jedná sa o tzv. koncept walipini skleníka, ktorý v našich podmienkach nemá obdoby a predstavuje alternatívny – inovatívny prístup k pestovaniu rastlín v našich klimatických podmienkach.

Navrhovaný skleník je umiestnený do svahu terénu. Pozostáva zo skeletu (murovaný prírodný kameň – pieskovec). Skleník disponuje dvoma vstupmi čím je zabezpečené plynulé vetranie. Dažďová voda je zvádzaná do zásobnej nádrže, z ktorej je následne skleník zavlažovaný. Na vybudovaný skelet je umiestnená oceľová konštrukcia so sklenenou strechou matného charakteru pre efektívnejšie zadržiavanie slnečných lúčov.

Wallipini skleník – návrh

4) Zachytávanie dažďovej vody

5) Mulčovanie

6) Drevené informačné tabule