Výchovno-vzdelávacie a propagačné aktivity

1) Okrúhle diskusné stoly (2x)

  1. úvodný okrúhly stôl: moderované stretnutie zriaďovateľov, riaditeľov, pedagógov, rodičov s odborníkmi v téme Prispôsobenie sa zmene klímy, príklady dobrej praxe. odporúčania
  2. záverečný okrúhly stôl: prezentácia výstupov projektu (vypracovaných osnov, web stránky, e-publikácie, adaptačných opatrení), príklady dobrej praxe, prezentácie odbroníkov na nadväzujúce témy

TÉMA: Prispôsobenie sa zmene klímy.

Cieľ:  Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy informovaním o téme, diskusiou pre motivovanie ďalších zriaďovateľov realizovať vzdelávanie a konkrétne adaptačné opatrenia podľa vzoru ZŠ a MŠ v Spišskom Hrhove.

Cieľová skupina: zriaďovateľ ZŠ a MŠ, zriaďovatelia škôl v Levočskom okrese, pedagocickí a nepedagogickí pracovníci, rodičia, dobrovoľníci, MVO

I.okrúhly stôl – 22.8.2014

Pozvánka_Voda a dážď patria do záhrad_mini Program okrúhleho stola

Tlačová správa k I.okrúhlemu stoluTS 1 Voda a dážď patria do záhrad

2) Exkurzia do prírodnej záhrady v ekocentre Sosna

Dňa 8.septembra 2014 žiaci, učitelia i rodičia navštívili Ekologické vzdelávacie centrum SOSNA v Družstevnej pri Hornáde (http://www.sosna.sk/), ktoré slúži ako funkčná ukážka ekologickej, zdravej, estetickej, nízkoenergetickej a nízkorozpočtovej budovy s prírodnou záhradou. Počas dvojhodinového sprevádzania sme mali možnosť zistiť prečo sú stavby z prírodných materiálov zdravé, spoznať alternatívne technológie v staviteľstve, pestovaní a využitie prírodných živlov v záhrade: ako môže byť zatrávnená zelená strecha užitočná, ako si uvariť na slnku alebo nabiť mobil vetrom.  (D.Hanulová)

3) Učebné osnovy ZŠ a Výchovný program MŠ

Pedagogickí pracovníci v spolupráci s garantom projektu Ing. Paulínou Urdovou škola pracuje na vypracovaní a následnej propagácii osnov ZŠ a výchovného programu MŠ pre 12 ročníkov zameraných na manažment dažďových vôd a jej prepojenie na zmenu klímy.

DSC04444 s

Pracovné stretnutie učiteľov s Ing. P.Urdovou – 4.8.2014

4) e-publikácia

5) Rovesnícke vzdelávanie

6) Infostánok

7) Informačné letáky a plagáty

plagat-voda_do_zahrad-05

skladacka-voda_do_zahrad-03