Vodná plocha – jazierko

jazierko mail.google.com

Na školskom dvore sme cez letné prázdniny vybudovali vodnú plochu – jazierko.