Projektová zmluva

Link na projektovú zmluvu v CRZ: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1411527&l=sk

Stavebné práce na Wallipini skleníku – apríl 2015

V mesiaci apríl 2015 sa na školskom pozemku ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove začala výstavba unikátneho wallipini skleníka….. Wallipini skleník je lokalizovaný na slnečnom mieste v svahu a je častočne umiestnený do zeme pod úroveň okolitého terénu, čím sa zabezpečuje prirodzené ohrievanie vnútorného priestoru. Je teda umiestnený pod úroveň zamrznutej hĺbky pôdy, čím sa vytvárajú […]

Svetový deň mokradí

2. február si už viac ako tri desiatky rokov pripomíname ako Svetový deň mokradí. V tento deň bol v roku 1971 v iránskom meste Ramsar podpísaný Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, najmä ako biotopy vodného vtáctva (Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitats), známy aj ako Ramsarská konvencia. svetovy den mokradi_2015_A3

Adaptácia na dopady zmeny klímy na lokálnej úrovni

Pozrite si 2 krátke videá o tom, ako sa môžu na dopady zmeny klímy adaptovať mestá a ich obyvatelia.   https://adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&www.youtube.com/watch?list=PLYLw1whR1QoVqU8EQnxg6jl5X1Y4jSUHe&v=FY1rGGS72L0 https://adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&www.youtube.com/watch?v=sKh6gREO-KY&list=PLYLw1whR1QoVqU8EQnxg6jl5X1Y4jSUHe&index=2 Autor: Karpatský rozvojový inšitút

Tlačová správa

Základná škola s materskou školou v Spišskom Hrhove v partnerstve s občianskym združením Regionálne rozvojové partnerstvo (RRP) počas školského roka 2014/2015 realizujú projekt s názvom „Voda a dážď patria do záhrad“. Tento bol spracovaný v súlade s cieľom výzvy ACC03 pre program SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha ktorým je „zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia […]