Adaptačné opatrenia na školskom pozemku

1) Zvýšenie podielu zelene

V rámci tejto aktivity je vytvorené arborétum a plocha s charakterom lesa, pričom všetky vysadené stromy „patria do krajiny“, tzn. sú pre oblasť Spiša typické. V prípade arboréta ide o stromy úžitkové – pre plody i pre dreva v prípade vytvorenej eko-zóny lesa pôjde o stromy patriace do lesa Levočských vrchov.