Výchovno-vzdelávacie a propagačné aktivity

1) Okrúhle diskusné stoly (2x)

  1. úvodný okrúhly stôl: moderované stretnutie zriaďovateľov, riaditeľov, pedagógov, rodičov s odborníkmi v téme Prispôsobenie sa zmene klímy, príklady dobrej praxe. odporúčania
  2. záverečný okrúhly stôl: prezentácia výstupov projektu (vypracovaných osnov, web stránky, e-publikácie, adaptačných opatrení), príklady dobrej praxe, prezentácie odbroníkov na nadväzujúce témy

TÉMA: Prispôsobenie sa zmene klímy.

Cieľ:  Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy informovaním o téme, diskusiou pre motivovanie ďalších zriaďovateľov realizovať vzdelávanie a konkrétne adaptačné opatrenia podľa vzoru ZŠ a MŠ v Spišskom Hrhove.

Cieľová skupina: zriaďovateľ ZŠ a MŠ, zriaďovatelia škôl v Levočskom okrese, pedagocickí a nepedagogickí pracovníci, rodičia, dobrovoľníci, MVO

I.okrúhly stôl – 22.8.2014